dudle

Vytvořit nové hlasování

Typ:
Volitelná adresa (nepovinné): Muže obsahovat písmena, čísla a pomlčky.

Access control is currently broken, don't rely on it!

For reference, see GitHub Issue #76