dudle

Loo uus poll

Tüüp:
Custom aadress (vabatahtlik): Võib sisaldada tähti, numbreid ja kriipsud.

Access control is currently broken, don't rely on it!

For reference, see GitHub Issue #76