dudle

Skapa ny omröstning

Typ:
Adress (valfritt): Bör innehålla bokstäver, nummer och tankestreck

Access control is currently broken, don't rely on it!

For reference, see GitHub Issue #76